Kontaktirajte nas putem obrasca. Dodatne informacije

Općina Gornja Rijeka

Trg Sidonije Rubido Erdody 3

48268 Gornja Rijeka

E-mail: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hrOpćina Sveti Petar Orehovec

Sveti Petar Orehovec 2

48267 Sveti Petar OrehovecOpćina Visoko

Visoko 20

42 224 Visoko

E-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hrOpćina Breznica

Bisag 23

42226 Bisag

E-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr

Tel: +385 42 616 370Općina Breznički Hum

Breznički Hum 4

42225 Breznički Hum

E-mail: opcina.breznicki.hum@vz.t-com.hr

Tel: +385 42 618 127