Saznaj u koju kantu ide otpad

Raspored odvoza

Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Visoko, Breznica i Breznički Hum

EDUKACIJOM DO SMANJENJA OTPADA

Naziv projekta:

Edukacijom do smanjenja otpada (Ref.broj: KK.06.3.1.07.0008)
Općine Breznica, Breznički Hum, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Visoko sudjeluju u projektu Edukacijom do smanjenja otpada. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Kratki opis projekta:

Projektom će se educirati i informirati 11.436 stanovnika u 3244 kućanstva o održivom gospodarenju otpadom. Područje obuhvata su dvije jedinice lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji: Općina Gornja Rijeka i Općina Sveti Petar Orehovec te tri jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji: Općina Breznica, Općina Breznički Hum i Općina Visoko.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je informirati 100% stanovništva s područja Općina Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Visoko, Breznički Hum i Breznica o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz pet obveznih i sedam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti.

Uz izobrazno edukativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina. Osim cjelokupnog građanstva, dio aktivnosti posebno će se prilagoditi manjim ciljanim skupinama gdje će djeca predškolske i školske dobi kroz sudjelovanje u aktivnostima usvojiti pravilne navike o postupanju otpadom.

Za postizanje maksimalnog učinka koristiti će se svi oblici komunikacijskih alata, a kao kanali distribucije korititi će se radio emisije, plakati, leci i internet (web stranica i portali). Rezultati projekta će se pozitivno odraziti na gospodarstvo i društvo projektnog područja, kroz stvaranje novih poslova direktno proizašlih kroz provedbu aktivnosti projekta i smanjenje onečišćenja okoliša koje će pozitivno utjecati na djelatnosti kao što su turizam i poljoprivreda te zdravlje i poboljšanje kvalitete života stanovništva.

Podaci o nositelju projekta:

Općina Gornja Rijeka • Trg Sidonije Rubido Erdödy3 • 48268 Gornja Rijeka

Ukupna vrijednost projekta: 385.557,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 327.723,45 HRK (85%)

Razdoblje provedbe projekta: 13. travnja 2018. – 13. travnja 2019.

Kontakt osoba za provođenje projekta:

Andreja Bogdan tel: +385 (0) 48 855 021, e-pošta: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr

Darko Fištrović tel/fax: 048/855-021 Mob: 098/9653-259 e-mail: nacelnik@gornja-rijeka.hr

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Gornja Rijeka

Aplikaciju možete skinuti na: